Laboris

Jest to tzw. zasada miejsca wykonywania pracy (lex loci laboris). Zgodnie z powyższym przepisem, właściwe jest ustawodawstwo państwa, w którym praca najemna lub praca na własny rachunek jest wykonywana. Rola i postrzeganie kobiety jako pracownika w ciągu ostatnich dziesięcioleci uległy znacznej transformacji. Nie tylko zmienił się obraz tego, jak społeczeństwo odbiera płeć żeńską, lecz także świadomość samych kobiet dotycząca ich potrzeb i aspiracji. Coraz ważniejsze staje się dla nich zdobywanie wykształcenia, podnoszenie kwalifikacji, praca w wymarzonym zawodzie i osiąganie sukcesów na zawodowej ścieżce. O obecnym rynku pracy mówi się również z optymizmem, iż jest rynkiem pracownika. Niestety, rzeczywistość z którą zderzają się nadal kobiety, w momencie podjęcia decyzji o rozpoczęciu aktywności zawodowej, nie jest tak optymistyczna.

.